Indmeldelse:
1) Udfyldt indmeldelsesblanketter.
2) Fremsendes til tune-uc.indmeld@greve.dk
3) Afvent velkomstmail med angivelse af mulig startdato.

Grundet persondataforordningen modtager vi ikke indmeldelsesblanketter på andre måder end angivet ovenfor.
Barnet kan af forsikringsårsager først starte i klubben fra den i velkomstmailen angivet dato.

 

Udmelding:
Udmelding kan kun ske på www.borger.dk
Der er en måneds frist på udmeldelse i fritidsklubberne. Fra den 1. eller 15. i måneden.