Indmeldelse sker således:
- Udfyldt indmeldelses blanket fremsendes til tuc@greve.dk
- Kontakt fra pædagog afventes.

Du kan hente indmeldelses-blanket på nedenstående links.

Udmelding sker ved en af tre metoder:
- Selvbetjening på greve.dk
- Fremsendelse af korrekt udfyldt udmeldingsblanket til tuc@greve.dk.
- Post fremsendelse af korrekt udfyldt udmeldingsblanket til vores postadresse.

Der er en måneds frist på udmeldelse i fritidsklubberne. Fra den 1. eller 15. i måneden.
Vi modtager ikke udmeldelser afleveret til personalet.

Du kan hente udmeldelses-blanket på nedenstående links.