Indmeldelse sker således:
- Udfyldt indmeldelsesblanketter fremsendes til indmeld@tuneungdomscenter.com eller afleveres på kontoret til administrativ medarbejder eller leder.
- Kontakt fra personale afventes.

Du kan hente indmeldelses-blanket på nedenstående links.

Udmelding sker ved en af tre metoder:
- Selvbetjening på borger.dk
- Fremsendelse af korrekt udfyldt udmeldingsblanket til udmeld@tuneungdomscenter.com
- Post fremsendelse af korrekt udfyldt udmeldingsblanket til vores postadresse.

Der er en måneds frist på udmeldelse i fritidsklubberne. Fra den 1. eller 15. i måneden.
Vi modtager ikke udmeldelser afleveret til personalet.

Du kan hente udmeldelses-blanket på nedenstående links.